Kosten

Zoals reeds vermeld  zullen de studenten hun werkzaamheden op vrijwillige basis uitvoeren. Afhankelijk van het onderwerp zullen zij als tegenprestatie hiervoor in hun pauzes kunnen rondlopen op het congres, om daar presentaties en workshops te volgen. Om de studenten hiervoor genoeg tijd te geven, zullen we meer studenten aannemen dan strikt noodzakelijk is. Zo kan er een roulatieschema opgesteld worden, waarbij een goed evenwicht tussen het vrijwillig ondersteunen en het volgen van voordrachten en workshops zal worden nagestreefd.

Reiskosten zullen indien nodig moeten worden vergoed en er zal een lunch voor de studenten geregeld moeten worden.

Naast deze uitgave vragen wij nog een kleine bijdragen om ons concept in stand te houden. Dit bedrag zal in overleg nader bepaald worden en hangt af van de hoeveelheid werkzaamheden omtrent het congres.